Working within the human context

P030 Online content Instagram 4E4

Kleiner en compacter wonen hoeft niet hand in hand te gaan met minder kwaliteit, integendeel! Vijf ontwerpconcepten die PTA regelmatig toepast voor het bouwen en verbouwen van compacte woonentiteiten.