Working within the human context

PTA bestaat uit een team van zes geëngageerde ontwerpers. We werken volgens twee principes: People en Transscale.

People We zijn een klein multidisciplinair team en vullen elkaar perfect aan. Zo garanderen we een persoonlijke aanpak waarbij voor ieder project wordt gewerkt met een ‘triangel’ van 3 personen uit het team. Joie de vivre wordt niet enkel geambieerd in de bureausfeer maar eveneens ingezet voor de toekomstige gebruikers van elk project. Zo staat de gebruiker centraal en wordt een hoge belevingskwaliteit beoogd. Dit zorgt ervoor dat we van working within the human context onze specialiteit maakten. Om finaal aan de human context bij te dragen moeten we ervan vertrekken. Er wordt gewerkt met gebruikersprofielen doorheen het volledige ontwerpproces. Zo zijn we ontwerpers met oog voor verbeelding in de ontwerpfase, en wordt er ingezet op beleving na uitvoering. Via het narratief van de gebruiker worden de noden tastbaar gemaakt en worden zelf de meest onderbelichte of kwetsbare doelgroepen gehoord. Zo komen we tot het Storytelling as a design concept, onze handtekening bij iedere opdracht.

Transscale Als multidisciplinair team werken we graag op verschillende schaalniveaus van strategische planning, over architectuurontwerp tot werfopvolging. Onze focus ligt op projecten die door de verschillende schalen heen werken. We zetten in op het raakvlak tussen schalen en disciplines omdat de potenties die volgen uit de interactie tussen deze domeinen, volgens ons, vaak onderbenut worden. Naast de schaal van de eigenlijke opdracht, maken we de koppeling naar andere schalen. Er wordt uitgezoomd naar een bredere context en ingezoomd op strategische punten. Met de nodige realiteitszin starten we ieder project met het opschalen van ambities. De basis ligt bij het verbeelden van de noden van de gebruiker via een narratief. Zo wordt het Storytelling as a design concept op iedere schaal doorgevoerd. Door de kracht van verbeelding creëren we draagvlak voor het ontwerpverhaal. Dit verhaal heeft duurzaamheid als basishouding en we deinzen niet terug om een standpunt in te nemen en uit te dragen. Zo gaan we steeds op zoek naar projecten die ertoe doen.

275 PTportfolio team

PTA haalde veel inspiratie uit de Bouwmeester Scans (Vlaamse Bouwmeester) en de proeftuinen ontharding (Omgeving Vlaanderen). Deze vier tips kan elke gemeente of stad morgen al meenemen.

P030 Online content Instagram 4E5

We are developing a method for a human based design process. This means a design method that enables to improve the social relevance of projects. It can be applied to projects of different scale : from interior architecture to landscape strategies.

What should be the attitude of a designer in today's society where all certainties threaten to disappear? How to contribute something small to society in order to create a stronger tissue, a safety net, a solid foundation. How to pursue a Joie de vivre for the users, passers and ourselves ...? What is or could be the role of the designer in this complex world ?

We are developing the method by a practice based research. The research uses projects of our office PTA as test cases.

Download publication about the method

method

all PTA projects are assessed on three axes : Human Context - Open Ended - Interaction. Both project and process are combined in a simplified diagram. These three concepts are taken from the method for a human based design process that is described below. It gives us a tool to evaluate and compare projects on their ability to provoke social relevance and a 'joie the vivre' for their users. The larger the triangle formed by the quotes on the three axes, the higher the impact on the human context.

2013 schema proces+bijdrage3P-Model 1S

“PTA staat af en toe eens stil om terug te blikken op uitgevoerd ontwerpend onderzoek. Op die manier verzamelen we tips voor het creëren van levendigere centra, meer kwalitatieve publieke ruimte en sterkere ecosysteemdiensten. Maar ook architectuur met inzichten rond scholenbouw, co-housing of woonkwaliteit komt aan bod. Onze reeks ‘lessons learned’ startte tijdens de Corona lockdown, maar we proberen hem up-to-date te houden. Volg hiervoor PTA op instagram!"

https://www.instagram.com/ptarchitecten_/

PTA stelde in de BWMscan voor Meise een eenvoudige beslissingsboom voor om op perceels-niveau een indicatie te geven waar meergezinswoningen (of het opdelen van bestaande woningen) al dan niet mogelijk/wenselijk is.

P030 Online content Instagram 4E

PTA extraheerde dit handige stappenplan voor het beschermen van open ruimte uit de studies die het team uitvoerde in context van de Bouwmeester Scan en de daaraan gekoppelde provinciale atria.

P030 Online content Instagram 4E2

Een co-creatief traject gaat op zoek naar gemeenschappelijke doelen en ideeën die leiden tot win-win situaties voor verschillende betrokkenen. Daarnaast wordt een draagvlak gevormd voor verandering. PTA bouwde ervaring op met diverse co-creatieve trajecten (cfr. verschillende (duurzame) wijkcontracten, schoolcontracten, het Pilootproject ‘Terug in omloop’ Lageweg Hoboken, conceptstudie Tempelhof Brugge, dorpskarakterschetsen Heist-op-den-berg,…). Deze zes stappen zijn voor ons belangrijk om zo’n traject te doen slagen.

P030 Online content Instagram 4E3

Kleiner en compacter wonen hoeft niet hand in hand te gaan met minder kwaliteit, integendeel! Vijf ontwerpconcepten die PTA regelmatig toepast voor het bouwen en verbouwen van compacte woonentiteiten.

P030 Online content Instagram 4E4

PTA developed 2 diagrams to evaluate the design process and the design result. Both common and individual values of a project are taken into account. It gives us a tool to evaluate and compare projects on their ability to provoke a common relevance and a ‘joie the vivre’ for their users and the larger human context.

ARCHIPEL presentatie5T_Pagina_01

What should be the attitude of a designer in today’s society where all certainties threaten to disappear? How to contribute something small to the world in order to create a stronger tissue, a safety net, a solid foundation?

Or even more important, how to pursue a Joie de vivre for the users, passers and ourselves ...? What is or could be the role of the designer in this complex world?

Those questions are inherent for the practice of architecture, urbanism, urban design and planning. In this frame of questions and ambitions, PTA presents the PUBLICATION working within the human context 2.0

boekje 2.0

ARCHIPEL invites PTA for the pecha kucha #3 about strategies to densify

11064_20160929-afn2450-pano

PTA hoofdspreker op conferentie OMGEVING OP MENSENMAAT Provinciehuis, Brugge

Het traject Omgeving op mensenmaat is een gezamenlijk initiatief van de provinciale diensten ruimtelijke planning, gebiedsgerichte werking en welzijn (wonen) van de provincie West-Vlaanderen.

Untitled_Panorama1

PTA participated at the ISOCARP (= International Society of City and Regional Planners) congress in Brussels with a selected paper : ISOCARP PAPER.pdf

ISOCARP

PTA is invited to present their research on a human based design process at the international Atiner Conference in Athens, Greece. Discover the selected paper.

For a conference in Athens, we tried to assess a majority of PTA projects so far, on the three axes Human Context - Open Ended - Interaction.. We realised that the projects in the middle, which take into account the three axes of the design process in a balanced way, are the projects that we like the most.

overzicht projecten

Presentation of PTA research at the RMIT conference in Ghent, Belgium.